İlk çağlarda Odrysia, Uscudama veya Oreistias adıyla anılan yerleşim yeri, M.Ö 1000’de yöreye gelen Trak kavimleri tarafından kurulmuştur. Roma imparatoru Hadrianus tarafından M.S 123-124 yıllarındaki Doğu seferi sırasında ziyaret edilen kentin adı, imparatorun adına izafeten Hadrianopolis olarak değiştirilmiştir. Hadrianus kenti güçlü bir surla çevirerek ordugah haline getirmiştir.

Hadrianus’un yaptırdığı bu sur duvarı, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlar ve eklentilerle 19. yy’a kadar korunmuştur. 1866 yılında yıktırılan Edirne Kalesinden kalan son kuleye, 1884 yılında ahşap bir saat kulesi yaptırılır. Bu kule 1894’te yenilenir ve 1953 depreminde gördüğü zarar üzerinde dinamit ile yıktırılır.

Uzun yıllar boyunca Edirne Belediyesi İtfaiyesince kullanılan kule ve çevresi 1990’lı yıllarda Kültür Bakanlığınca restore edilmiştir. Hadrianopolis Antik Kentinin surlarını ortaya çıkarmak ve kente arkeolojik bir park kazandırmak amacıyla 2002 yılı Nisan ayında bilimsel bir kazı başlatılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here