Makedon Kulesi

İlk çağlarda Odrysia, Uscudama veya Oreistias adıyla anılan yerleşim yeri, M.Ö 1000’de yöreye gelen Trak kavimleri tarafından kurulmuştur. Roma imparatoru Hadrianus tarafından M.S 123-124 yıllarındaki Doğu seferi sırasında ziyaret edilen kentin adı, imparatorun adına izafeten Hadrianopolis olarak değiştirilmiştir. Hadrianus kenti güçlü bir surla çevirerek ordugah haline getirmiştir.

Hadrianus’un yaptırdığı bu sur duvarı, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlar ve eklentilerle 19. yy’a kadar korunmuştur. 1866 yılında yıktırılan Edirne Kalesinden kalan son kuleye, 1884 yılında ahşap bir saat kulesi yaptırılır. Bu kule 1894’te yenilenir ve 1953 depreminde gördüğü zarar üzerinde dinamit ile yıktırılır.

Uzun yıllar boyunca Edirne Belediyesi İtfaiyesince kullanılan kule ve çevresi 1990’lı yıllarda Kültür Bakanlığınca restore edilmiştir. Hadrianopolis Antik Kentinin surlarını ortaya çıkarmak ve kente arkeolojik bir park kazandırmak amacıyla 2002 yılı Nisan ayında bilimsel bir kazı başlatılmıştır.

More from the blog

Trakya Gezi Rehberi

Trakya gezi rehberi ile Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü deneyimini, Saroz'da dalış tecrübesini, masalları aratmayacak Kıyıköy bölgesini ve geçmişini günümüzde yaşatmayı becerebilen Edirne şehrine ait detayları Trakya Kalkınma...

Günübirlik Edirne Gezimiz

İstanbul çevresi gezilebilecek günübirlik yerlerden biri de İstanbul'a yalnızca 237 km uzaklıktaki tarihi Edirne şehrimizdir. Sabah erken yola çıktığınız takdirde tüm gün Edirne'yi gezmek için yeterli...

Selimiye Cami

Edirne ilimizde bulunan Selimiye Cami II. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Mimar Sinan ustalık eserim dediği Cami’yi 80 yaşında gerçekten büyük bir ustalıkla inşa etmiştir. Cami’nin kapısındaki kitabede...

Eski Cami

Eski Cami Yapımı Yıldırım Bayezit’in oğlu Emir Süleyman’ın Ankara Savaşı sonrası Edirne’de hükümdarlığını ilan etmesi sonrası 1403 yılında Eski Cami inşasını başlatmıştır. 1411 yılının başında Emir Süleyman’ı bertaraf...