Alexandreia Troas Büyük İskender’in komutanlarından Antigos Monophtalmos (Tek Gözlü) tarafından MÖ.310 yılında Antigoneia adı ile kurulmuştur. Antigonos’un ölümünden sonra, Trakya kralı Lysimachos Büyük İskender’in adına şehiri Alexandreia Troas diye adlandırılmıştır. Çevrede yer alan 7 şehirin halkları buraya yerleştirilmiş ve genişleyen şehir günümüzde bir kısmı hala ayakta duran 8 km. uzunluğunda bir sur ile çevrilmiştir.

MÖ.1. YY. da Alexandreia Troas şehrinin ismi İmparator Augustus tarafından Colonia Augusta Troadensis olarak değiştirilmiştir.

MÖ. 4. YY. da Büyük İmparator Konstantin Alexandreia Troas’ın başkent olabileceğini düşünmüştür.

Alexandreia Troas şehri bir deprem sonucunda büyük ölçüde yıkılmıştır. Bugünkü kalıntılardan Tiyatro, Maldelik, Agora Tapınağı, Doğu kapısı, Herodes Atticus Hamamı ve Liman görülmeye değer bir durumdadır.

Herodes Atticus Hamamı

Anadolu’daki günümüze ulaşabilen hamam yapılarının en büyüklerinden bir tanesidir. MS. 2.yy. da, büyük bir deprem sonucunda yıkılmış olan hamam antik dönemin en zengin kişilerinden bir tanesi olan Atinalı Herodes Atticus tarafından yeniden yapılmıştır. 19.yy’ın başlarına kadar büyük bir kısmı ayakta olan yapı bir deprem sonucunda tekrar yıkılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here