MISIRIN TARİHİ – NİL NEHRİNİN ARMAĞANI MISIR

Mısır seyahatine gideceklerin Mısır tarihi hakkında işine yarayacak kısa bilgiler :

Mısır’a Tanrı’nın en önemli bağışı Nil, Nil’in tarihe en önemli bağışı Mısır’dır.Tarihçi Heredot

Dünyanın en uzun nehri Nil nehridir. Mısır’ı baştan başa geçerek Akdeniz’e dökülen nehir çölden ibaret olan Mısır’a Büyük Uygarlıkların barınacağı elverişli topraklar sunmuştur.

Mısırın Tarihi

Dünya toprakları üzerinde pek çok tarihi eser, gizemli eserler vardır. Bunlardan en önemlisi de muhakkak Mısır toprakları üzerinde yaşanan hikayelerden ortaya çıkmış tapınaklar, piramitler ve firavunlara ait heykellerdir.

4000 yıl gibi bir sürece sahip olan, tarihte en uzun süren bir gücü de elinde tutmuş olan Mısır medeniyetinin bıraktığı eserler sayesinde onların yaşam biçimlerine, düşüncelerine ve sanatlarına tanıklık ediyoruz.

Bilim, mühendislik, matematik, astronomi dalları Mısır için çok önemliydi. Devasa anıtların, tapınakların dışında en önemlisi Mısır halkı mevsimleri ve gökyüzünü incelediği için 365 günün ilk yıl takvimini yaptılar.

Mısır Uygarlığı öyle sanat eserleri, mimari yapılar yapmıştır ki bugün dahi insanlık hala bu eserlerin nasıl yapıldığının araştırması içindedir. Bu eserlerin nasıl yapıldığı bugün bile insanları ve hatta bilim adamlarını şaşırtmaya devam ediyor.

MISIR’IN KISA TARİHİ
Mısırın Tarihi

İlk çağ Mısır tarihi M.Ö 3100 yılında başlamıştır. Hanedanlık dönemine giriş yapıldıktan sonra pek çok Kral Mısır’da hakimiyet sürmüştür. III.Ramses’in ölümünden sonra yerine gelen Krallar Mısır’ı yönetme konusunda başarılı olamadılar. Bu sebeple Mısır güney-kuzey olarak ikiye bölündü. Sırf bölünmekle de kalmayıp ülke içerisinde ayaklanmalar baş gösterdi. Sonunda Mısır İ.Ö 525 yılında Pers İmaratorluğu’nun bir eyaleti haline geldi.

İ.Ö 332’de Büyük İskender, III.Darius komutasındaki Pers ordusunu bozguna uğratarak Mısır’ı işgal etti. İşgal sonrasıBüyük İskender komutasındaki general Ptolemaios’u Mısır’ın valisi olarak atadı. Ptolemaios Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır’da 300 yıl boyunca hükmetti.

Hatta Ptolemaios döneminde dünyanın 7 harikasından biri olan İskenderiye Feneri bunun yanı sıra Mouseion (akademi) yapılmıştır.İ.Ö 30’da Mısır bağımsızlığını iyice yitirdi ve Augustus Ceasar’ın liderliğindeki Roma İmparatorluğunun bir parçası oldu.

Mısırda Hakimiyet Süren İmparatorluklar/Devletler

Firavunlar dönemi

Erken hanedanlar dönemi M.Ö.3032 – M.Ö. 2707

Eski Krallık M.Ö.2707 – M.Ö.2216

Birinci ara dönem M.Ö.2216 – M.Ö.2025

Orta Krallık M.Ö.2010 – M.Ö.1793

İkinci ara dönem M.Ö.1648 – M.Ö.1550

Yeni Krallık M.Ö.1531 – M.Ö.1075

Üçüncü ara dönem M.Ö.1075 – M.Ö.652

Geç dönem M.Ö.652 – M.Ö.332

Yunan Roma Dönemi M.Ö.332 – M.S 395

Bizans dönemi 395 – 638

İlk İslam zamanı 640 – 868

Tolunoğulları 868 – 905

Abbasiler 905 – 935

Akşitler 935 – 969

Fatımiler Devleti 969 – 1171

Eyyübiler Devleti 1171 – 1250

Memlûk Devleti 1250 – 1517

Osmanlı Devleti 1517 – 1805

Mısır Napolyon çıkarması 1798 – 1802

Mehmet Ali Paşa Hanedanı 1805 – 1882

İngiliz egemenliği 1882 – 15 Mart 1922

Mısır Krallığı 19 Nisan 1922 – Temmuz 1952

Mısır Cumhuriyeti 18 Haziran 1953 – 1 Şubat

Birleşik Arap Cumhuriyeti 1 Şubat 1958 – 2 Eylül 1971

KISA BİLGİLER

İlk kadın Firavun Hatşepsut’tur.

Mısır’da ilk tek Tanrılı dini Firavun VI. Amenofis (Akhenaton) getirmiştir.

Madeni para ilk kez M.S 5.y’da getirilmiştir.

Mısır hiyeroglifleri palmiye liflerinden yapılan papirüslere ve taş anıtlara yazılıyordu. Hiyerogliflerin ilk örneklerine M.Ö 3200’de mezarların üzerinde rastlanmıştır.

Mısırlılar hiyerogliflerinde timsah, su aygırı gibi vahşi hayvanları tekrar canlanmasınlar diye ortadan ikiye bölerek resmederlermiş.

Yaklaşık 700 sembolleri vardır.

Mısır’da Tanrı ve Tanrıçaların hepsi birer hayvan adı taşımaktadır. Bu nedenle her Tanrı ve Tanrıça hayvan şeklinde sembolize edilmiştir.

Pi sayısını bulmuşlardır.

Tarihte ilk organize suç Mısır’da mezar soyguncuları tarafından gerçekleşmiştir.

Miladi Takvimi ilk bulan Mısırlılardır.

Gökyüzünü inceleyerek Astrolojisi ilk Mısırlılar bulmuştur.

Ölümden sonra hayat olduğuna inandıkları için mumyalamaya önem vermişler. Bu sayede insanın iç organlarını araştırma fırsatı bulup tıp gelişmine büyük katkı sağlamışlardır.

Piramitler Firavunların mezarlarıdır. Firavun ve onun değerli eşyaları piramitlerin içine konulurdu.

Summary
Article Name
MISIR'IN TARİHİ
Description
Mısır seyahatine gideceklerin Mısır tarihi hakkında işine yarayacak kısa bilgiler :

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here