Togetsukyo koprusu

Kyoto Arashiyama Bambu ormani
Tenryuji tapinagi