filozofun yolu kyoto

gion gezilecek yerler
ADASHINO NENBUTSU-JI