SEARCH

Edirne Köprüleri

Edirne 0 Yorum

Edirne köprülerinin mimari yapıları ve tarihteki önemi bilinmektedir. Önce Tunca, Meriç ve Arda akarsularının üzerilerine yapılmış olan köprülerin isim listesini verip birkaç kısa cümle ile açıklayıp yazımızın sonunda ziyaret ettiğimiz Tunca ve Meriç köprülerinden daha detaylı bahsedeceğiz. Gazi Mihal Köprüsü : Köprülerin en eskisi Bizans İmparatoru Micheal Palailogos (1261-1282) dönemindedir. Saraçhane Köprüsü – Şahabettin Paşa/Sultan Mustafa: 10 kemeri olan köprüyü Sultan II. Murat…

devamı...

Sv Georgi Kilisesi

Edirne 0 Yorum

Sv. Georgi Kilisesi Edirne’nin Kuzey-Doğu bölgesinde “Kıyık” barutluk mahallesinde yer alır. Bir zamanlar şehrin bu bölgesinde genellikle Bulgar asıllı vatandaşlar oturmaktaymış. Kilisenin temeli 23 Nisan 1880 yılında atılmış ve aynı yıl inşaatı bitmiştir. Kilisenin yapımı için Sultan II. Hamid’in izni ile ve zamanın Edirne valisi Rauf Paşanın yardımları sayesinde gerçekleşmiştir. Bulgar Kilisesinin planı üçgemili psevdobazilik şeklinde olup, Bulgar geç rönesansına özgü plan…

devamı...

Makedon Kulesi

Edirne 0 Yorum

İlk çağlarda Odrysia, Uscudama veya Oreistias adıyla anılan yerleşim yeri, M.Ö 1000’de yöreye gelen Trak kavimleri tarafından kurulmuştur. Roma imparatoru Hadrianus tarafından M.S 123-124 yıllarındaki Doğu seferi sırasında ziyaret edilen kentin adı, imparatorun adına izafeten Hadrianopolis olarak değiştirilmiştir. Hadrianus kenti güçlü bir surla çevirerek ordugah haline getirmiştir. Hadrianus’un yaptırdığı bu sur duvarı, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlar ve eklentilerle…

devamı...