Edirne

Üç Şerefeli Cami

Caminin yapımını 1410 yılında Yıldırım Beyazıt Hanı'ın oğlu Musa Çelebi başlatmıştır. 27 sene sonra 1937 yılında temeli atılan yapıyı (I. Mehmet'in) Mehmet Çelebi'nin oğlu...

Edirne Köprüleri

Edirne köprülerinin mimari yapıları ve tarihteki önemi bilinmektedir. Önce Tunca, Meriç ve Arda akarsularının üzerilerine yapılmış olan köprülerin isim listesini verip birkaç kısa cümle ile...

Sv Georgi Kilisesi

Sv. Georgi Kilisesi Edirne'nin Kuzey-Doğu bölgesinde "Kıyık" barutluk mahallesinde yer alır. Bir zamanlar şehrin bu bölgesinde genellikle Bulgar asıllı vatandaşlar oturmaktaymış. Kilisenin temeli 23 Nisan...

Makedon Kulesi

İlk çağlarda Odrysia, Uscudama veya Oreistias adıyla anılan yerleşim yeri, M.Ö 1000'de yöreye gelen Trak kavimleri tarafından kurulmuştur. Roma imparatoru Hadrianus tarafından M.S 123-124...